top of page

Verzending & Betaling

Artikel 4: Prijs


De bij de artikelen vermelde prijzen gelden voor bestellingen binnen de Europese Unie en zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW en alle andere door de Klant te dragen taksen of belastingen opgelegd door de Belgische Wetgevingen ter zake.

Indien de prijs niet vooraf kan worden berekend, bijvoorbeeld voor producten op maat, zal dit duidelijk aangeduid worden. In voorkomend geval kan voor producten op maat een model getoond worden als voorbeeld met een indicatieve prijs. Na aanvraag zal de klant een vrijblijvende offerte met bindende prijzen ontvangen.

 

Indien er leveringskosten worden aangerekend zullen deze apart, duidelijk en tijdig vermeld worden tijdens het bestelproces en vooraleer het tot stand komen van de overeenkomst. Indien deze kosten niet vooraf kunnen worden berekend, zal dit duidelijk vermeld worden en zal de aankoop of bestelling meestal gebeuren na ontvangst van een offerte.

 

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. Tenzij anders vermeld, zijn de bijhorende foto’s zo getrouw mogelijk maar decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. De kleurweergave is bovendien sterk afhankelijk van scherm tot scherm en de instellingen van de gebruiker.

 

Voor professionele buitenlandse klanten binnen de EU kan op aanvraag door de Klant via e-mail de BTW verlegd worden wanneer wij een geldig BTW-nummer van de klant ontvangen en de levering daadwerkelijk intracommunautair zal plaats vinden. Dit laatste kan eenvoudig aangetoond worden wanneer de goederen worden verzonden met als bestemming een land binnen de EU maar niet België.  Goederen afhalen en dus zelf zorgen voor het transport, bieden geen afdoende bewijs.

 

Voor klanten buiten de EU kan men op aanvraag een omstandige offerte bekomen waarbij we de voordeligste aanbieders voor de verzending uitzoeken. In de meeste gevallen kunnen wij zorgen dat de Klant dan na bewijs van import in het betreffende land, de Belgische BTW teruggevorderd krijgt. Plaatselijke invoerrechten, BTW en eventuele andere taksen eigen aan het land van bestemming blijven volledig ten laste van de Klant en indien door ons meegedeeld, louter informatief.

 

Artikel 5: Aanbod

 

Het aanbod van de Bron van Bavalon is zeer ruim en gevarieerd maar het betreft vooral juwelen - geschenken - decoratie -  accessoires - lichtsculpturen van Belgische ontwerpers - tafellaken - brocante - boeken voor een spirituele groei - tuinbeelden - etc.

Het betreft dus veelal kleine tot middelgrote fysieke, roerende goederen. Sommige goederen zoals  o.a. meubelen, tuinbeelden en fonteinen, lichtsculpturen zijn echter danig kwetsbaar, omvangrijk en/of zwaar dat transport onmogelijk is via de reguliere pakketdiensten. De aankoop van deze goederen geschiedt via een prijsvraag/offerte waarbij meestal via e-mail wordt gecommuniceerd. Dit wordt telkens duidelijk aangegeven bij de betreffende artikelen in het aanbod.

 

Alle artikelen in het aanbod van De Bron van Bavalon bevinden zich in nieuwstaat met uitzondering van deze in de categorie ‘Brocante’ of wanneer specifiek vermeld bij de omschrijving van het product. Deze laatste zijn dus meestal tweedehands en kunnen gebruikssporen vertonen. Waar mogelijk wordt dit zo goed mogelijk toegelicht met meerdere afbeeldingen en/of omschrijving.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet. De Ondernemer is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons. 


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Ondernemer. De Bron van Bavalon kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 6: Online aankopen - Tot stand komen van de overeenkomst

 

Iedere bezoeker van de e-commerce website kan het aanbod bekijken. De Klant kan zowel als gast beslissen om een bestelling te plaatsen of als geregistreerd gebruiker door zich aan te melden. Hiervoor dient de Klant een account aan te maken. Telkens de Klant zich daarna wil aanmelden ontvangt hij onmiddellijk per e-mail een link waarmee de Klant zich automatisch kan aanmelden. Een wachtwoord creëren, onthouden en bewaren hoeft dus niet. Het risico dat onbevoegden kwaadwillig zich toegang verschaffen tot wachtwoorden (hacking), zowel bij de Klant als op het platform waar de webwinkel opereert, is hiermee onbestaande.

 

De bestelprocedure via onze webshop verloopt in 4 stappen om de aankoop of bestelling af te ronden: Uw Winkelmandje - Verzendgegevens - Betaalgegevens - Betaalpagina

Vanaf stap 2 wordt de vooruitgang in de verschillende stappen visueel onderaan het scherm weergegeven en kan de Klant makkelijk schakelen tussen de stappen.


De Klant heeft, zonder bijhorende kosten, de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • Online verwerking met volgende mogelijkheden in de webwinkel:

  • Bancontact  (ook met QR-code / alle bankkaarten die Bancontact ondersteunen)

  • Kredietkaart  (Visa - MasterCard - Cartes Bancaires)

  • IDEAL  (Nederland)

  • overschrijving (met automatisch ingevulde velden)

 • Offline verwerking:

  • Bankoverschrijving naar IBAN BE40 7340 1248 9363 - BIC KREDBEBB met duidelijke vermelding van naam en bestelbon- of factuurnummer (bijvoorbeeld indien de Klant verkiest om via zijn of haar online bankieren te willen betalen of na ontvangst van een offerte en waarbij de Klant zelf dient in te staan voor de betaling via een bankoverschrijving)

 • Telefonische bestelling  (de bestelling wordt telefonisch afgehandeld)

Een overeenkomst komt tot stand, onder voorbehoud van het bepaalde verder in dit artikel, wanneer de Klant met succes de bestelprocedure heeft voltooid en aan de daarbij gestelde voorwaarden heeft voldaan en, behalve het saldo nul euro bedraagt, de betaling van het saldo van de prijs of - in voorkomend geval - het voorschot met succes werd afgehandeld. Indien de betaling van de prijs of voorschot gebeurt per bankoverschrijving via kanalen eigen aan de Klant zoals o.a. online bankieren of papieren overschrijving, komt de overeenkomst bovendien in dit geval pas tot stand na ontvangst van het saldo of voorschot op de rekeningen van de Ondernemer.

Indien de bestelling integraal via de e-commerce website werd afgehandeld, met of zonder gebruik te maken van de geïntegreerde betaalmethoden, ontvangt de Klant hiervan onverwijld een bevestiging via het door de Klant opgegeven e-mailadres. Ontvangt de Klant geen bevestiging van bestelling binnen vijf minuten na het afronden van de bestelprocedure, dan wordt de Klant ten zeerste aangeraden om contact op te nemen met de klantendienst. Dit kan steeds via e-mail of andere aangeboden elektronische communicatiemiddelen of nog telefonisch. Het gebrek van ontvangst door de Klant van de bevestiging van bestelling door ondermeer de invoer van een foutief e-mailadres door de Klant, de ontvangst van berichten in o.a. spam-folders, het tegenhouden van berichten door o.a. virusscanners, interne servers, etc. doen geen afbreuk aan de overeenkomst.

Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden, tenzij de Ondernemer kan aantonen dat de bevestiging daadwerkelijk werd verzonden, binnen een redelijke termijn en nog voor het initiatief van de Klant om de overeenkomst te ontbinden.

 

Indien de bestelling niet integraal via de e-commerce website kan worden afgehandeld zoals ondermeer voor specifieke bestellingen, bestellingen op maat of niet op voorraad en waarbij de Klant na individuele communicatie, schriftelijk en al dan niet via elektronische weg, een offerte ontvangt, komt de overeenkomst in dit geval pas tot stand na aanvaarding door Klant van de offerte en de daarbij gestelde voorwaarden en in voorkomend geval, na betaling en ontvangst van een voorschot of het saldo van de prijs op de rekeningen van de Ondernemer.

 

De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden Indien een bestelling niet wordt aanvaardt, zal de Klant hiervan op de hoogte gebracht worden onder vermelding van de reden. 

 

De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

 • het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Klant met klachten terecht kan;

 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 • indien de Klant een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

 

Artikel 7: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Landen van bestemming

Verzendingen voor bestellingen die volledig online worden afgehandeld via de webwinkel kunnen voorlopig enkel naar de volgende landen verzonden worden:

 • België

 • Nederland

 

Op aanvraag en onder voorbehoud kunnen bestellingen wereldwijd worden verzonden. Hiervoor dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst. In voorkomend geval zal de Ondernemer de nodige opzoekingen doen om een zo goed mogelijke schatting te geven van de kosten voor o.a. het transport, invoerrechten, administratie, etc.  Zie ook Artikel 4: Prijs

Leveringsmethoden

De Klant heeft de keuze uit verschillende leveringsmethoden afhankelijk van het land van bestemming en welke duidelijk worden weergegeven tijdens de bestelprocedure samen met de eventuele verzendingskosten:

 • afhalen in de winkel te 1861 Wolvertem (België), Meusegemstraat 118A: steeds gratis ongeacht het aankoopbedrag - de Klant kan ter plaatse het product bekijken, passen en eventueel afzien van de aankoop met onmiddellijke terugstorting van het volledige aankoopbedrag in cash of per bankoverschrijving - afhaling enkel mogelijk na afspraak - ruime tijden zijn eventueel en in onderling overleg mogelijk zoals ’s avonds en op zondag

 • verzending naar PostPunt of Postkantoor (ENKEL België): nooit meer thuis wachten op bode of een gemiste levering - goedkoper of reeds gratis vanaf een beperkter aankoopbedrag - levering/oppikken meestal ook mogelijk op zaterdag - vele PostPunten bieden ruime openingsuren - 14 dagen tijd voor afhaling - melding van BPost dat pakket klaar ligt voor afhaling - breng best uw identiteitskaart mee - keuze van PostPunt/Postkantoor door de Klant vermelden in ‘Commentaar’ tijdens de bestelprocedure (bij gebrek hieraan tracht De Bron van Bavalon de Klant te contacteren of wordt het PostPunt/Postkantoor gebruikt dat het dichtste gelegen is van het adres van de Klant

 • verzending naar een door de Klant opgegeven adres: ontvanger dient meestal aanwezig te zijn tijdens de afgifte van het pakket voor een handtekening en/of niet-passend in brievenbus - eenvoudig en makkelijk indien men meestal aanwezig is - voor Nederland is dit, behalve ‘Afhalen in winkel’ de enige optie  

De verzending wordt uitgevoerd door vertrouwde pakketdiensten zoals BPost, PostNL en UPS ofwel door de Ondernemer zelf. 

 

Leveringstermijnen

 

Bindende leveringstermijnen

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling van goederen uit voorraad, deze goederen ofwel aan de woonplaats van de Klant geleverd ofwel aan de Klant ter beschikking gesteld in een afhaalpunt van zijn keuze ofwel ter beschikking gesteld voor afhaling in de winkel en dit volgens de door de Klant gekozen leveringswijze.

Voor goederen die niet op voorraad zijn maar toch kunnen nabesteld worden, bestellingen op maat of volgens de specificaties van de Klant gelden andere, niet-bindende leveringstermijnen. Deze staan vermeld bij het desbetreffende product of worden uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden bestellingen die meerdere producten bevatten met een verschillende levertijd, steeds gezamenlijk geleverd in een enkel pakket. De leveringstermijn die dan in acht dient genomen te worden is deze van het product met de langste leveringstermijn.

Indien de Klant toch verkiest om deelleveringen zonder gebruik te willen maken van een anders overeengekomen leveringswijze

 

Niet-bindende en louter informatieve leveringstermijnen

De Bron van Bavalon zal alles in het werk stellen om alle overeenkomsten (bestellingen) met bekwame spoed uit te voeren. Indien de bestelling tijdig door ons kan verwerkt worden, betekent dit meestal een levering op de volgende werkdag voor België (naar een Postpunt ook op zaterdag). Voor leveringen naar Nederland dient men een tot twee extra werkdagen te rekenen.

Indien de Klant heeft gekozen voor ‘Afhalen in winkel’ kan dit meestal nog dezelfde dag, eventueel zelfs op zondag. Hiervoor ontvangt de Klant persoonlijk een bericht dat de goederen klaar staan voor afhaling. Omdat de winkel enkel open is op afspraak zal er onderling met de Klant een tijdstip worden afgesproken.

De Bron van Bavalon beschikt echter niet over een uitgebreide en permanent bediende logistiek zoals dat van grote webwinkels. Zo is de Bron van Bavalon niet permanent bemand en dienen bestellingen na ontvangst van de betaling verzendklaar te geraken voor 16.00 uur om nog tijdig naar het postkantoor of andere pakjesdienst gebracht te kunnen worden.

Voor een zo duidelijk mogelijke communicatie zal de Bron van Bavalon trachten om op haar website telkens de op dat moment geldende (indicatieve) dag van levering in België vermelden. (Nederland dag +2; afhaling dag -1)

 

Verlies of beschadiging

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld schriftelijk, al dan niet via elektronische weg, worden gemeld aan De Bron van Bavalon.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de De Bron van Bavalon was geboden. 

 

 

Artikel 8 : Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

 

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Opzegging

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten met inbegrip van het huren van fysieke goederen, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten met inbegrip van het huren van fysieke goederen, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand of de duur van de overeenkomst indien deze minder dan één maand bedraagt.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de Ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten met inbegrip van het huren van fysieke goederen, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten met inbegrip van het huren van fysieke goederen, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van De Bron van Bavalon. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De Bron van Bavalon te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 13: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De Bron van Bavalon beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt De Bron van Bavalon zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

bottom of page